Line number 21 mainHeader.php,
Array
(
    [UserSlug] => 
    [loggedInMemID] => 
    [email] => 
    [fb_223935389781479_state] => b433ba1b1d887282b03661f3dda5c3e5
)
user_profile
Line number 193 mainHeader.php,
Line number 195 mainHeader.php,